JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 2014


Un nou impuls a la vida religiosa “icona vivent del Déu que és amor”

La festa de la Presentació de Jesús al temple, el dia 2 de febrer, aquest any s’ha escaigut en diumenge i l’Església uneix a aquest dia la “Jornada mundial de la vida consagrada”.

Aquesta coincidència en dia de festa ha facilitat que molts cristians i cristianes, especialment les comunitats de vida religiosa hagin pogut celebrar i fer-se més conscients del do de la presència i vitalitat dels religiosos en el món.

El lema “l’Alegria de l’Evangeli a la Vida Consagrada”, recordant el recent document del Papa Francesc titulat la Joia de l’Evangeli ha inspirat les homilies i articles d’agraïment i reconeixement de l’existència viva i vital  de tants homes i dones que des de les seves possibilitats i comunitats donen la seva vida al servei de l’Església, de les necessitats dels més febles per il•luminar amb la llum de la fe i de l’evangeli del Crist a qui segueixen, les foscors que impedeixen  torbar el vertader camí de la felicitat.

 Homilía Papa Francisco Misa Presentación Niño Jesús en el Templo
El papa Francesc impulsa l’alegria de la Vida Religiosa
El Papa Francesc a twitter