Xarxes socials:

Dominiques de l'Anunciata

Dominiques de l'Anunciata - Dominicas de la Anunciata

Inici Provincia

 

PROVÍNCIA SANT RAMON DE PENYAFORT

 

Accés al blog del Capítol Provincial 2013. Consolidació de la unificació de les dues províncies de Catalunya.

 

La Congregació de Germanes Dominiques de l’Anunciata, va néixer a mitjans dels segle XIX, el 15 d’agost de 1856 com a resposta a les necessitats d’aquell moment històric, gràcies a l’esperit apostòlic del dominic Sant Francesc Coll.

L’expansió de la Congregació fora de la seva Catalunya natal va ser l’any 1880, cinc anys després de la mort del fundador, i l’any 1904, és a dir, 48 anys de la fundació de l’Institut s’havien fundat dotze comunitats fora de Catalunya que tenien per missió apostòlica l’educació fundant alhora els corresponents col•legis.

El Capítol general de la Congregació que va tenir lloc a Vic a l’estiu de 1904 es va determinar la creació de dues províncies religioses: una anomenada Província de Catalunya- que comprendria tot el territori català amb 94 cases- col·legis i la Província de Castella que comprendria totes les comunitats i col·legis fora de Catalunya.

En l’actualitat la Província Sant Ramón de Penyafort compta amb 25 comunitats, 18 a Catalunya, 2 a les illes Balears, 3 a les Filipines I 2 a Vietnam. Les activitats apostòliques són: l’educació en escoles, residència universitària, residència d’avis, cases d’acollida i voluntariat en parròquies i ONGS.

Si en totes i cada una de les comunitats de l’Anunciata es manté l’esperit del P. Coll, nosaltres tenim la sort de sentir els seus passos pels nostres carrers, i percebre el ressò de les seves paraules en les esglésies i places dels nostres pobles.

En la nostra Província es troben els llocs més entranyables de la vida del Pare Coll, els que van veure néixer, créixer i formar-se en la vida sacerdotal i dominicana; com també la Casa Mare on es formaren les primeres germanes i moltes de les germanes de la Congregació s‘iniciaren en la vida religiosa.

Les Germanes que formen la Província Sant Ramon de Penyafort se senten cridades a viure la radicalitat del seguiment de Crist, centre i nucli de la vida dominicana, amb alegria i esperança, il·luminades per la força de la Paraula de Déu i a aprofundir en el coneixement i l’adhesió a Crist, fonament de nostra consagració baptismal i religiosa.

Això es concreta en cada una de las comunitats on es fa efectiva la pràctica dels elements que constitueixen el nostre carisma.

 

“Francesc Coll i Guitart, animador de la vida i les tasques de la província Sant Ramon de Penyafort al llarg de més d’un segle” és el títol d’una magna conferència pronunciada per fr. Vito T. Gómez, dominic, el 2004, en la qual ens presentava els grans trets del pare Coll, -avui, sant Francesc Coll-, així com també la vida i la missió especialment educativa de les dominiques de l’Anunciata a la província Sant Ramon de Penyafort.

El mateix text en castellà