REUNIONS PROVINCIALS FEBRER 2014

Reunió provincial de Germanes, priores locals i trobada general

El dissabte, dia 22 de febrer va ser un dia intens d’animació, i celebració provincial: El matí amb la reunió de priores es va poder prendre consciencia de la realitat actual de la Província: La priora provincial i les germanes conselleres van informar de la missió, activitats, realitzades o en previsió i altres qüestionaments que necessiten discerniment i la col·laboració de totes. Es va fer ben palès el to d’esperança i de reconeixement de tot el que es du a terme, en la missió: dintre la mateixa comunitat o en les diverses missions especialment l’educativa, i pastoral…

Un moment molt important i alhora impactant i emotiu va ser la informació exhaustiva i testimonial acompanyada d’un power point sobre l’ajuda als damnificats de Filipines per tifó Yolanda, Les nostres Germanes de Filipines estan portant a terme la distribució de les quantitats rebudes dels donatius de les comunitats, col•legis i particulars. El grup d’encarregades està format per les Gnes: Sagrario, Mariela, Glecy i Mary Ann.

La tarda amb un gran nombre de germanes que van respondre a la invitació, va culminar amb la Pregària i celebració de la tercera part de l’estudi congregacional: “Revifar l’experiència de fe en Jesucrist que ens impulsi a viure amb qualitat humana i evangèlica la vida fraterna dominicana”. Totes les comunitats van poder participar amb les diferents concrecions i aportacions posant en relleu, una vegada més, la riquesa i vivència que ens aporta i continua viva en el dia a dia de les comunitats, el do del carisma dominicà de l’Anunciata.

Veure les fotos de la reunió i de la trobada