Xarxes socials:

Dominiques de l'Anunciata

Dominiques de l'Anunciata - Dominicas de la Anunciata

Inici Congregació Missió Apostòlica

Missió Apostòlica Congregació

 

 

La nostra missió apostòlica com a Dominiques de l’Anunciata, té les seves arrels en el manament de Jesús: “Proclameu la Bona Notícia fins als confins de la terra” (Mc 16,15). Com a María, Déu ens invita a col·laborar en el seu Pla de Salvació, comprometent-nos en el projecte del Regne.

Des de la força profètica del carisma de St. Domènec de Guzmán i de Sant Francesc Coll, que van centrar la seva vida en la contemplació i l’anunci de la Paraula, les Dominiques de l’Anunciata renovem el dinamisme apostòlic i missioner, “il·luminant amb la vertadera doctrina les tenebres de la ignorància”.

La presència creixent dels laics compartint la nostra espiritualitat i missió és un motiu de goig i d’esperança; ens desafia a seguir “eixamplant l’espai de la nostra tenda” (Is 54,2) i acompanyar-los en el camí d’aprofundiment i de vivència del carisma.

L’esperit ens continua convocant a l’aventura de viure la passió per Crist i la compassió per la humanitat. Ens empeny a la disponibilitat, a l’audàcia; ens demana imaginació i creativitat per respondre als nous desafiaments. En una realitat mundial que clama per la justícia, anhela la pau i la convivència harmoniosa entre tots els pobles, des de les diferents mediacions de la Congregació, ens sentim cridades a ser testimonis de fraternitat universal fent efectiva l’opció per la Justícia, la Pau i la Integritat de la Creació, des del compromís pel Regne.

La missió evangelitzadora ens porta a viure i a comunicar la Bona Notícia de Jesucrist Salvador, des dels nostres camps de missió: Educativa, “Ad gentes”, Parroquial, Sanitària, Casas d’Espiritualitat i Acollida, Pastoral Juvenil Vocacional…

 

MISSIÓ EDUCATIVA
L’educació és per a nosaltres una de les formes més eficaces d’evangelitzar. Per això la nostra acció educativa està orientada a la formació integral de la persona, no només a la transmissió de sabers, sinó que seguint l’exemple del Fundador, S. Francesc Coll, considerem com un element determinant de la nostra escola la transmissió de la fe cristiana.

 

MISSIÓ EN ALTRES MEDIACIONS APOSTÒLIQUES
L’Anunciata té viva consciència de la responsabilitat en la difusió de l’Evangeli. Atentes a les necessitats de la humanitat i des de l’esperit apostòlic del nostre Fundador, potenciem la dimensió missionera a través de les diverses mediacions. L’esperit missioner queda reflectit en tot el que fem per a: suscitar la fe; impulsar el desenvolupament dels pobles; restaurar la vida cristiana en zones descristianitzades; optar per les JPIC, pels pobres i marginats, per la pau, la dignitat de la persona…

Som conscients que la pastoral sanitària és una presència evangelitzadora en el món del dolor.

En realitzar la missió en cases d’acollida i d’oració duem a terme un treball apostòlic amb l’oferiment d’espais de silenci, reflexió, descans i convivència.

 

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL
La Pastoral juvenil vocacional és una exigència evangèlica i una resposta de fidelitat a l’Església, al nostre carisma de Dominiques de l’Anunciata i als joves del nostre temps com esperança viva per a l’Església. Això ens exigeix noves formes de presència i manera d’estar entre els joves; entreveure el futur per ser fidels a la nova humanitat que sorgeix i fer possible una persona nova capaç d’actuar segons l’Evangeli.

Marquen la nostra espiritualitat dominicana els trets que caracteritzaven a St. Domènec de Guzmán: Contemplació, recerca de la Veritat, zel apostòlic, predicació, pobresa evangèlica, compassió-misericòrdia, vida comunitària en fraternitat.

El nostre Fundador, San Francesc Coll, va viure profundament i amb gran sentit eclesial el carisma dominicà. Per això, el ser i el fer de l’Anunciata en l’Església, està il·luminat per tot el que va reflexionar, meditar i escriure el Pare Francesc Coll. El seu desig era que “s’escampés la vertadera doctrina ensenyant-la per les poblacions grans i petites i d’aquesta manera il·luminar les tenebres de la ignorància”.

Cridades a ser continuadores de la seva Obra, les Dominiques de l’Anunciata i els laics que compartim la missió i carisma, ens sentim urgits a anunciar el missatge de Salvació a tots, de manera que puguin fer-ne vida i conrear una espiritualitat encarnada, joiosa i esperançada que ens comprometi tant personalment com en comunitat en accions solidàries.

Ens distingim per la senzillesa i proximitat, per la recerca de la veritat, l’experiència de Déu, la laboriositat, el treball en equip, l’estudi de la realitat que volem transformar amb la força viva de la Paraula.

La Mare de Déu en l’Anunciació és el nostre model d’escolta, acollida i anunci en la tasca evangelitzadora.

Per veure els llocs d’evangelització de l’Anunciata premeu aquí