Xarxes socials:

Dominiques de l'Anunciata

Dominiques de l'Anunciata - Dominicas de la Anunciata

Inici Provincia Missió Apostòlica

Missió Apostòlica

 

L’esperança del Fundador, Francesc Coll no ha estat defraudada. Les seves filles, les Dominiques de l’Anunciata, continuen la missió d’anunciar el Regne i ampliar la seva acció a les diverses necessitats del món actual, arribant fins als països més llunyans.
El seu ideal no té fronteres, ni races, ni cultures i des d’una opció ben definida pels més necessitats: “Anunciar el missatge de salvació a tots, especialment als nens i joves…”, en tot temps i lloc, “Il·luminar amb la sana doctrina les tenebres de la ignorància, per mitjà de l’educació”.

 

Accepta el repte de cercar sempre camins nous. Assumeix els desafiaments concrets de l’evangelització als llocs on està inserida.

 

Els pobles on estem presents, en la seves diverses realitats d’injustícia, violència, i falta de respecte a la vida; descristianització i secularització; materialisme, consumisme i desocupació; carència de sentit profund de l’existència humana; fam de pa, de pau, de sostre, de justícia, de cultura ens plantegen seriosos reptes que qüestionen la nostra presència i l’aportació de respostes segons el nostre carisma, per això tant a tots el indrets de la Congregació com en la demarcació de la nostra Província ens fem presents de múltiples maneres:

 

En l’educació: Que considerem com un mitjà privilegiat d’evangelització. Cercant formar integralment, il·luminant amb la fe les realitats terrenes, formant persones autèntiques capaces de prendre seriosament una responsabilitat en la creació d’un món més just i més fratern.

 

En l’activitat parroquial: Cercant noves formes d’inserció i col·laboració amb l’església local. Assumint els ministeris més afins al nostre carisma.

 

En l’activitat missionera: Anunciant i compartint la fe amb altres pobles i esglésies. Lluitant per la justícia, la solidaritat, la pau, els drets humans, essent presència evangelitzadora, treballant per establir comunitats cristianes i oferint el do del carisma dominicà a altres cultures i pobles.

 

En l’activitat sanitària i altres obres de misericòrdia: Irradiant alegria i fe. Portant esperança i consol al món del dolor. Vivint la gratuïtat del servei vers els més pobres, menyspreats, marginats de la nostra societat: malalts, ancians, menors abandonats, deficients, minories ètniques.

 

Conscients del repte que ens presenta avui la joventut i adonant-nos que els nens i els joves són els primers destinataris de la nostra missió apostòlica girem la mirada i acció vers ells, des de comunitats dominicanes que, inserides en els diversos medis:

 

– Viuen i transparenten el goig de seguir Crist.
– Tenen com a centre la Paraula de Déu.
– Són estímul i suport per cada membre per tal que visqui el propi projecte personal de consagració religiosa.
– Comunitats de vida, d’oració i d’estudi que amb senzillesa i alegria realitzen la missió apostòlica.
– Són per als joves llocs d’acollida, oració i evangelització.
– Ofereixen l’herència del carisma dominicà amb la certesa que avui, continua tenint força de convocatòria, l’afany de Francesc Coll: Viure i anunciar la fe.