Xarxes socials:

Dominiques de l'Anunciata

Dominiques de l'Anunciata - Dominicas de la Anunciata

Inici Fundador Canonització

Canonització Sant Francesc Coll i Guitart

11 d’octubre de 2009

 

“Beatíssim Pare, la Santa Mare Església demana que la Vostra santedat inscrigui als Beats Zygmunt S.Felinski, FRANCESC COLL I GUITART, Josef Damiaan de Veuster, Rafael Arnáiz i Marie de la C. Jugan en el Catàleg dels Sants, perquè d’aquesta forma puguin ser invocats per tots els cristians”

 

“EN HONOR DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT, PER L’EXALTACIÓ DE LA FE CATÒLICA I L’INCREMENT DE LA VIDA CRISTIANA, AMB L’AUTORITAT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, DELS SANTS APÒSTOLS PERE I PAU I LA NOSTRA, DESPRÉS D’UNA LLARGA REFLEXIÓ, INVOCANT MOLTES VEGADES L’AJUDA DE DÉU I ESCOLTADA L’OPINIÓ DELS NOSTRES GERMANS DE L’EPISCOPAT, DECLAREM I PROCLAMEM SANTS ALS BEATS ZYGMUNT S.FELINSKI, FRANCESC COLL I GUITART, JOSEF DAMIAAN DE VEUSTER,RAFAEL ARNÁIZ I MARIE DE LA C.JUGAN, ELS INSCRIBIM EN EL CATÀLEG DELS SANTS I ESTABLIM QUE EN TOTA L’ESGLÉSIA SIGUIN DEVOTAMENT VENERATS COM A SANTS”.

¡AMÉN, AMÉN,AMÉN!
¡AL·LELUIA, AL·LELUIA, AL·LELUIA!


¡¡SANT FRANCESC COLL!!
¡¡SANT I FUNDADOR!!

Viu en el cor i en la vida de les Germanes,
Viu en la gran Família de l’Anunciata
Viu en tota l’Esglèsia