Trobada de Germanes “animadores de pastoral vocacional a les comunitats”

El dia 25 de gener, es va dur a terme a la trobada de les germanes responsables i animadores de la pastoral vocacional a les comunitats. Fem un breu resum del que ha estat aquesta mitja jornada de reflexió i diàleg. Es va començar la sessió fent una pregària. Com és el nostre tarannà, tot estava ben organitzat fent possible un clima senzill i acollidor.

Ens hi va acompañar en Joaquim Erra, germà de sant Joan de Déu, amb la seva senzillesa i amb semblant plàcid, alegre, va presentar alguns aspectes bíblics per il·lustrar quin és el paper que té el religiós per ésser un signe significatiu Intel·ligible en  aquest món en canvi constant, accelerat i divergent.

Alguns trets significatius que han portat a la reflexió:

Ens deia: no perdeu la pròpia raó de ser. Ara ens toca fer de Maria, a voltes també de Marta. El canvi estructural que vivim en les pròpies congregacions o instituts és remarcable. Necessitem serenitat, sense perdre els valors que ens identifiquen. Ara més que mai ens cal precisar noves metodologies en la missió i ser portadores d’uns valors que es fan urgents i cal envigorir-los.

Va il·lustrar la xerrada amb fragments publicats com “ésser feliços”:

“Ser feliç és allò que dóna sentit a la pròpia vida, i que pot ser canviant. Hem d’experimentar la felicitat interna per poder-la manifestar”.

Va llençar aquesta pregunta: Què més podem dir sobre la missió? Continua dient: necessitem definir-la però sobretot ens cal viure-la, s’ha de fer una selecció de les formes i expressions. Allò que abans era de llarga  durada, ara és inestable.

“Donar relleu a la  tasca com a presència en la missió”, ens diu: necessitem vides que l’avalin i li donin contingut. Els valors que volem transmetre han d’anar acompanyats d’unes actituds o comportaments i així s’arriba, com diu ell,  a la transmissió per “contagi”. Els valors no s’aprenen, ni es venen, els valors “ s’encomanen”.

Alguns punts sobre: EVANGELITZAR en el nostre MÓN:

– Essent creatius / oberts a la novetat
– Promovent espais de trobada
– Amatents als grups petits, als més dèbils i vulnerables
– Assumint les incerteses pròpies de la vida i de la història (personal, congregacional…)
– Amb il·lusió i esperança fonamentada.

Va finalitzar la trobada fent-nos sentir més festejadores en l’animació pastoral comunitària.

La gna. Juliana Mudarra, va presentar una dinàmica molt apropiada pel moment. Va ser un joc d’intercanvi de paraules i expressions que va ajudar a sentir-nos un grup més distès, més proper.

G. Rosa Reverter
Imatges de la trobada
power pastoral vocacional