EL DO DE L’ESPERIT SANT i LA FIDELITAT DE SANT FRANCESC COLL (8/9)

VUITÈ DIA, divendres 17 de maig

INTRODUCCIÓ

VIDA DOMINICANA

Després de sentir que un desconegut li deia anant pel carrer: «Tu, Coll, t’has de fer dominic», ja no es va poder treure del cap la nova iniciativa que s’obria davant seu. Es prengué un temps per a pregar, reflexionar, consultar i assegurar-se de la seva autèntica vocació. (CARRER>>>)

Els elements bàsics per créixer en la seva vocació dominicana foren: estudi assidu de la veritat sagrada, zel per la salvació de les ànimes, dedicació a l’ofici diví i a la pregària, predicació evangèlica per a difondre per tot el món la llum de l’evangeli. (STUDI>>>)

REFLEXIÓ

DO DE SAVIESA

És el gust per l’espiritual. Es tracta de tenir una mirada que penetri en la interioritat de la persones. El do facilita contemplar amb simpatia allò que és Transcendent, sabent apreciar els béns celestials, per damunt de tot allò terrenal.

Sant Francesc Coll va tenir el do de la paraula amb la que instruïa, atreia i commovia. Les seves paraules, com la de l’apòstol no foren paraules persuasives de la saviesa humana sinó eficàcia de l’esperit i de la virtut.

PREGÀRIA

Esperit Sant consolador, acollim la teva presència en plenitud.

Jesús havia promès als seus amics que tu els transmetries la joia perdurable, i nosaltres esperem rebre-la de tu.

Tu ens uneixes en comunió els uns als altres, amb tota la nostra diversitat.

Et demanem: vessa la teva pau a tota la humanitat.

CANT

Himne al Pare Coll

Youtube: