TROBADA DE FORMACIÓ DE PREANIMADORS/ES I ANIMADORS/ES GRUPS CREC

El dissabte 11 de febrer, vam dur a terme la segona formació de preanimadors i animadors CREC a l’escola FEDAC-Manresa. 

Vam començar a les 10:00h amb una primera activitat relacionada amb els talents i les intel·ligències múltiples, on els preanimadors i animadors van trobar evidències de quines són les intel·ligències que tenen més desenvolupades i quines accions diàries realitzen per potenciar-les. Després, es van distribuir en 7 equips per fer una activitat més concreta d’un talent. 

A les 11:45h vam sortir a esmorzar conjuntament amb l’AMPA de FEDAC-Manresa. Cap a les 12:15h vam començar la segona activitat conjunta, sobre les competències dels preanimadors i animadors per anar tots alineats amb la identitat i el projecte de Grups CREC. 

A les 14:00h vam sortir a dinar al pati, i sobre les 15:00h es van distribuir en dos grups: els preanimadors van seguir fent formació i els animadors, juntament amb els coordinadors CREC, van començar a preparar les activitats de la propera sortida del 5 de març a FEDAC-Vic. 

Volem agrair a la Comunitat de Germanes per la seva aCOLLida i presència durant aquesta jornada a l’escola. 

EQUIP DINAMITZADOR GRUPS CREC