FORMACIÓ PERMANENT DE LA URC

El passat dissabte, dia 28 de gener en sessió matinal i presencial, va tenir lloc la primera jornada de formació permanent d’aquest any 2023 a càrrec de la monge benedictina Conxa Adell i Cardellach amb el tema: “Camins d’Interioritat i Coherència en la Vida Consagrada d’Avui i de Sempre”.

Des de la pregària iniciada amb el cant: “No fixeu els ulls en ningú més que en Ell”, va començar la xerrada fent ressò i accentuant aquesta frase. Sí, ens deia, el nostre Objectiu ha d’ésser Ell i ningú més que Ell i fent referència a (Ac9, 1-2). Adherits als camins del Senyor, el camí és Ell. Seguim-lo en la nostra vida de comunitat amb coherència. El camí trinitari és el que ens sosté i ens conforta.

En la seva ponència ens va fer palesa l’experiència d’una vida comunitària que aporta vida a la pròpia vida, expressada en mil detalls i petits serveis quotidians, respectant sempre la llibertat de l’altre i posant les coses fàcils als demès.  No compliquem la vida, ens deia. Tinguem sempre una actitud disponible. No afegim mort a la vida. Facilitar la vida als altres és un art, m’agrada, deia ella, afegir vida a la vida, obrir finestres, treure pes per alleugerir. No posem brossa en la nostra vida d’Interioritat, Coherència personal, tres paraules clau i molt importants per la mateixa Conxa. 

També ens va animar a ser Església en sortida, com ens vol el Papa Francesc, i a seguir el lema del Sínode dins la mateixa comunitat. Ajudem-nos i caminem juntes amb alegria profunda, que aquesta, ningú no ens la prendrà. En Jesús, nosaltres mateixes som la pròpia possibilitat.

Gna. Pilar Bosoms