Bon Nadal amb el Full Informatiu n. 122 de la Província Sant Ramon de Penyafort!

És l’informatiu oficial que ens mostra la dinàmica de fets i moments importants de la Província, comunitats, missió educativa i altres activitats apostòliques i compromisos amb les realitats actuals i properes a les comunitats. Igualment el procés formatiu de les joves que es van integrant a la vida religiosa en la família de l’Anunciata. Cal remarcar l’acomiadament i reconeixement de les germanes que han fet el seu traspàs a la Casa del Pare.

Full Informatiu 122
Hoja Informativa 122