DONAR LA VIDA PER CRIST I ELS GERMANS

El Màrtirs: una herència que parla amb una veu més forta que la dels factors de divisió.

L’Església commemora avui, dia 6 de novembre, la memòria litúrgica dels 498 màrtirs que van donar la vida per Crist durant la persecució religiosa dels anys trenta del segle XX a l’Estat espanyol (en concret el 1934 i 1936-1937) i que van ser beatificats el 28 d’octubre de 2007 pel papa Benet XVI. Els màrtirs són «una herència que parla amb una veu més forta que la dels factors de divisió» Joan Pau II, Commemoració ecumènica dels testimonis de la fe del segle XX al Colisseu, 07.05.2000).

Els màrtirs que formen aquest grup pertanyen a diversos Instituts de Vida Consagrada masculins i femenins, també al clergat diocesà.

La Família Dominicana amb un total de 74 màrtirs: 62 frares, 9 religioses dominiques, 1 germana contemplativa i 2 membres de l’Orde Seglar.

Set dominiques de l’Anunciata, exemplars en la caritat, plenes de zel per l’Evangeli, van escoltar la veu de Jesús: El servent  no és més que el seu Senyor. Si a mi m’han perseguit, també us perseguiran a vosaltres, si han guardat la meva Paraula, també la seva serà guardada (Jn 15, 20).

Ramona Fossas Románs, Adelfa Soro Bó, Teresa Prats Martí, Otilia Alonso González, Ramona Perramón Vila, de la Comunidad de Barcelona, carrer Trafalgar, Reginalda Picas Planas i Rosa Jutglar Gallart, de la Comunitat de Manresa.