LLIURAMENT D’ACTES DEL XXVI CAPĺTOL GENERAL A LES COMUNITATS D’ÀSIA

Durant els dies de formació permanent que tinguérem a Cubao de l’1 al 3 de novembre, hi hagué un espai per rebre les Actes del XXVICapítol general.

La Gna. Glecy Punogbayan, conse-llera general, es trobava encara en aquestes terres d’orient i fou molt oportuna la seva presència perquè com a “mediadora” entre la Congregació i nosaltres ens va lliurar tan apreciat document que ens servirà de pauta i guia pel proper sexenni, tant per les germanes com per les comunitats.

Les va entregar durant la litúrgia vespertina, molt cuidada, amb una decoració adequada al moment i relacionada també amb el tema formatiu que s’havia aprofundit de la “Cultura vocacional”.

El símbol principal fou un arbre, recordant la cita de S. Francesc Coll OP Obres completes, p.53 que va acompanyar la celebració. Es va començar amb la processó del ciri pasqual i la introducció, seguit de cants, lectures, salms en diversos idiomes, fent present el que les mateixes Actes ens convoquen a la unitat en la diversitat.

Al mig de la celebració la Gna. Glecy va projectar i explicà l’estructura de les Actes, donant èmfasi als desafiaments que ens proposen a través del lema ”Convocades a evangelitzar-nos i evangelitzar avui en comunió en la diversitat”

A continuació hi hagué un espai de silenci prolongat para interioritzar el que es vivia i comunicar el que per cada una, pot significar el logo o qualsevol altra experiència que les germanes volguessin expressar. Tambi hi hagué un moment per col•locar un “mango” amb les nostres dades personals d’entrada a la Congregació, professió, etc inclús amb la foto com a compromís de consagrades, mentre s’escoltava el cant: “Nos has llamado por nuestro nombre y somos tuyas”

Arriba el moment en què la Gna. Glecy crida a les diferents comunitats i els fa entrega de les Actes, mentre ens diu a cada una: “May Santo Domingo de Guzman, San Francisco Coll and our Martyr sisters, grant you the grace to accept these Acts and make life”: (Que Sant Domènec de Guzman, Sant Francesc Coll i les nostres Germanes màrtirs, et concedeixin la gràcia d’acceptar aquestes Actes i fer-les vida).

També es van disstribuir uns dossiers de les Actes en llengua anglesa, treball que havia realitzat la Gna. Mariela de Villa per tal de facilitar a les germanes la seva comprensió i sobre tot a les joves en formació.

Igualment es va fer entrega d’un mural amb el Logo de les Actes, en diferents llengües, segons el lloc de procedència de les germanes asiàtiques.

Amb l’oració del Parenostre i el cant “Sant i fundador” es va donar per acabada aquesta celebració de lliurament de les Actes a Filipines.

Filipines, novembre, 2018.

Germanes Dominiques de l’Anunciata a Àsia.

El text de la notícia en castellà al Blog: Asia Pare Coll