ADVENT 2015

Fent camí cap el  Nadal amb Maria, viurem plenament les actituds 
d’un nou i vertader Advent.

Maria és la que sap transformar una cova d’animals en la casa de Jesús, amb uns pobres bolquers i una muntanya de tendresa.

Ella és petita serventa del Pare que s’estremeix en la lloança.

Ella és l’amiga sempre atenta perquè no falti el vi en les nostres vides.

Ella és la del cor obert per l’espasa, que comprèn totes les penes. Com a mare de tots, és signe d’esperança per als pobles que pateixen dolors de part fins que brolli la justícia.

Ella és la missionera que s’acosta a nosaltres per acompanyar-nos per la vida, obrint els cors a la fe amb el seu afecte matern. Com una veritable mare, ella camina amb nosaltres, lluita amb nosaltres, i vessa incessantment la proximitat de l’amor de Déu.

cf Evangelii gaudium n 286

Entrar al web de la Congregació

Adviento a los ojos del alma
Lectio divina para todos los días OP 800 años

Magníficat dominicano youtube