XI TROBADA DE TALLERS MISSIONERS

A l’inici del curs 2015-2016 i, com ja és habitual, tingué lloc a Elisabets la XI Trobada de Tallers Missioners. Unes seixanta persones entre germanes i seglars ens trobarem el 24 d’octubre, a fi de seguir animant-nos en el nostre treball solidari i de reflexionar i pregar perquè no decaigui l’esperit missioner.

En les seves paraules de benvinguda i d’introducció a la pregària, la Gna. M. Núria, Delegada de Missions, va fer referència a tres esdeveniments que poden guiar i motivar la nostra tasca: La darrera encíclica del Papa Francesc,  “Laudato Si” sobre la cura de la creació; l’Any de la Misericòrdia, entesa com una mirada des del cor a tots els germans que ens troben en el camí de la vida i la Crisi dels Refugiats 2015 que ens obliga a plantejar-nos com és la nostra trobada i acollida de l’altre. El testimoni del Pare Coll va ser evocat i invocat com ajuda als nostres passos diaris.

L’oració estava pensada en clau de misericòrdia; després de escoltar i visualitzar la cançó: “La Solidaridad” d’Eros Ramazzotti es va fer una petita reflexió sobre la frase evangèlica: “Sigueu misericordiosos, com ho és Déu, el nostre Pare”. Tot seguit es va passar un vídeo d’una entrevista que realitzaren conjuntament un programa de la TV argentina i un diari local a les nostres germanes de la missió de “Nueva Esperanza” . Això va tenir un gran impacte. Veure aquelles tres germanes ja grans (dues més de 80 anys), entregades a la missió en una zona tant hostil climàticament i geogràficament, lluitant pel bé de les persones que allà habiten i fent-ho tot per amor a Déu i als germans va arribar al cors de tothom i més d’alguna es va emocionar. La pregària clogué amb tres peticions separades pel cant: “La misericòrdia del Senyor cada dia cantaré” i escoltant i veient el vídeo de l’Himne Oficial del Jubileu de la Misericòrdia.

El testimoni de les germanes de “Nueva Esperanza” fou motiu d’un diàleg entre nosaltres i algunes qüestions varen poder ser contestades per la Germana Teresa Vila que va romandre en aquesta missió tres mesos.

Donat que al mes de juliol es va realitzar la I Trobada Missionera i Solidaria de L’Anunciata a León i que hi varen participar persones dels Tallers Missioners, les senyores Rosa Cárdenas del taller de Montcada i Reixac i Mª Reyes Diaz del Taller de Cerdanyola contaren la seva experiència, oferint una síntesi molt ben preparada amb una valoració molt positiva i contagiant el seu entusiasme.

Es continuar amb la presentació dels Projectes Solidaris que es poden recolzar aquest curs. Pràcticament són els mateixos de l’any passat amb unes petites modificacions que comentà la Delegada. Un fulletó explicatiu va ser distribuït entre els presents.

Les integrants del taller de Sant Andreu mostraren a l’auditori un magnífic cobrellit fet amb la tècnica patchwork que havia començat la Gna. Mercè Sala, en pau descansi, i que elles han acabat. Varen vendre números per rifar-lo.  

Finalment ens trobarem a la sala gran on es fa la exposició dels treballs en el mes d’abril, per poder intercanviar material i conversar al voltant d’unes taules on prendre quelcom per a berenar, preparades amb sol·licitud per les germanes de la comunitat d’Elisabets.

Ara queda el treball diari fet amb il·lusió i amor convençuts que qualsevol gets solidari, per petit que sigui, avança la realitat d’un món millor.
                                                                                                         Gna. M. Núria Cuéllar

Descarrega la información dels projectes solidaris 2015 2016
Clica per veure les fotografíes de la trobada
Entra a l’espai; “solidaritat, justicia, pau”