DOMUND 2015 “Missioners de la misericòrdia”

La Jornada Mundial de les Missions 2015 té lloc en el context de l’Any de la Vida Consagrada, i rep d’això un estímul per a la pregària i la reflexió.

De fet, si tot batejat està cridat a donar testimoni del Senyor Jesús proclamant la fe que ha rebut com un do, això és particularment vàlid per a la persona consagrada, perquè entre la vida consagrada i la missió subsisteix un fort vincle.

El seguiment de Jesús, que ha donat lloc a l’aparició de la vida consagrada a l’Església, respon a la crida a prendre la creu i anar darrere d’Ell, a imitar la seva dedicació al Pare i els seus gestos de servei i d’amor, a perdre la vida per trobar-la. I atès que tota l’existència de Crist té un caràcter missioner, els homes i les dones que el segueixen més de prop assumeixen plenament aquest mateix caràcter.

                                                          Del missatge del Papa Francesc per el Domund 2015

Power Domund 2015. Dominicas Anunciata

YouTube domund 2015 “yo soy domund”