FESTA DE L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU I 156 ANIVERSARI DE LES DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA

Aquest agost d’ara fa 156 anys, el Pare Coll reuní un grupet de set noies en una petita casa del Call Nou de Vic, disposades a seguir el Senyor en la vida religiosa. Moltes foren les dificultats inicials però no va defugir de la seva idea fundacional per ensenyar la veritable doctrina als infants i joves. Els sentiments que tenia en aquells moments els trobem reflectits en aquestes paraules.


“I quins fruits més bonics i agradables a Jesús i a Maria podem esperar que donarà aquest mateix arbre, o sigui, aquesta tercera orde del meu Pare santDomènec d’ara endavant, amb la gràcia del Senyor! Quin fonament tenen, pensarà algú, aquestes esperances? En les branques i flors avorrides en el seu naixement, menyspreades i perseguides dins dels mateixos que havien de cobrir-les per a defensar-les del fred, acollir-les perquè no fossin trepitjades per les bèsties, i alimentar-les perquè no morissin de fam. Però aquest arbre, regat amb la suor del seu admirable plantador, el meu pare sant Domènec, ha fet que fossin unes flors fresques i belles, i que donessin les més certes esperances de produir, en el moment oportú, fruits més abundants i copiosos”

Aquestes paraules del nostre fundador, ens esperonen i ens fan adonar de la fe que ell va posar en la seva Obra.
Avui 156 anys després, l’arbre ha crescut i les seves flors i fruits  s’han expandit per tot el mon, gràcies a la intersecció d’ell mateix, de sant Domènec i de la nostra mare Maria, que amb el seu SI total a la seva vocació ha servit de guia de totes nosaltres.
Maria és la primera cristiana. L’hem d’admirar per les meravelles que el Senyor ha fet en ella, i l’hem d’imitar per la seva resposta humil i plena de fe. Maria és la humil serventa que canta amb goig les meravelles que el Senyor li ha fet, tota disponible a l’acció de l’Esperit Sant.

Maria és la mare, que Jesús ens dóna des de la creu.