MEMÒRIA AGRAÏDA

 

 

 

 

Beates Germanes Màrtirs Dominiques de l’Anunciata

 

«Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics» (Jn 15,13).

 

Quatre anys després de la beatificació de les nostres Germanes Màrtirs –Roma 28 d’octubre del 2007– i en la celebració litúrgica oficial, el dia 6 de novembre, tornem a reviure aquell esdeveniment important per a la Congregació, que no pot reduir-se a un homenatge o a una simple commemoració.

 

El reconeixement oficial del seu martiri, més que un honor per a elles, és un do per a nosaltres. Els màrtirs no necessiten la nostra glorificació. Déu els ha glorificat ja. La seva beatificació ens invita a donar gràcies a Déu, que enforteix els febles i ens santifica per sobre de les nostres possibilitats.

 

El testimoni de les nostres germanes, fidels a la seva vocació fins a la mort, és eloqüent per si mateix, però, sobretot, és exemple i estímul per a tots els que tractem de fer realitat en la vida de cada dia allò pel qual elles van morir.

 

La santedat no s’improvisa, és part d’un desig que Déu ens ofereix i està arrelat en el cor de cada batejat, encara que sovint no en siguem conscients. Són les petites coses superades dia a dia, la resposta de fidelitat a la gràcia, la vivència sacramental, la vida senzilla, orant i contemplativa, l’exigència en la missió encomanada, que es fa lliurament total, el que ens va forjant i acostant-nos a Déu, misteri de la Salvació.

 

CELEBRACIONS 2011

Veure la notícia de la celebració a la Web Dominiques Anunciata

*Programa
*Pregària Beates Gnes. Màrtirs
*Eucaristia
*Pregària al voltant del Monument
*Veneració de les Relíquies

Catequesis any de la beatificació
Vídeo de la beatificació
Power Germanes Màrtirs
Veure fotografies

Enllaç amb el web general de la Congregació