VISITA CANÒNICA DE LA PRIORA GENERAL


Beneït, sí, el qui ve en nom del Senyor! (Mt 21,9)

El dia 1 de setembre, a la comunitat de Gombrèn ha començat la visita canònica anunciada per la priora general, la Gna. M. Natividad Martínez, acompanyada de la Gna. Anna M. Penadés.

Sens dubte, ens deia ella mateixa en la carta en què anunciava la visita, que serà un motiu de joia i un pas del Senyor en la nostra vida, que ens estimularà a una més gran fidelitat al nostre compromís de consagrades a l’únic Senyor i de lliurament a la missió encomanada; una bona oportunitat de trobada, de comunió i d’enriquiment mutu.

Carta anuncio visita Priora General
Enllaç amb la web de la Congregació