19 de maig festa de SANT FRANCESC COLL

SANT FRANCESC COLL

Francesc Coll, fundador de la Congregació de Germanes Dominiques de l’Anunciata, va ser canonitzat l’11 d’octubre del 2009 pel papa Benet XVI.
Celebrem la seva festa el 19 de maig.

«La paraula de Déu és viva i eficaç» (Hebreus 4,12).

El Pare, que està en el cel, conversa amorosament amb els seus fills de tots els temps (cf. Dei Verbum, 21), donant-los a conèixer el seu amor infinit i, d’aquesta manera, encoratjar-los, consolar-los i oferir-los el seu designi de salvació per a la humanitat i per a cada persona.

Conscient d’això, sant Francesc Coll es va dedicar amb afany a propagar la Paraula, complint així fidelment la seva vocació en l’Orde de Predicadors, en la qual havia professat. La seva passió va ser predicar, en gran part d’una manera itinerant i seguint la forma de les «missions populars», a fi d’anunciar i revifar pels pobles i per les ciutats de Catalunya la Paraula de Déu, ajudant així la gent a tenir una trobada profunda amb ell. Una trobada que porta a la conversió del cor, a rebre amb goig la gràcia divina i a mantenir un diàleg constant amb nostre Senyor mitjançant la pregària.

Per això, la seva activitat evangelitzadora incloïa una gran entrega al sagrament de la Reconciliació, un èmfasi destacat en l’Eucaristia i una insistència constant en l’oració.

Francesc Coll arribava al cor dels altres perquè transmetia el que ell mateix vivia amb passió dintre seu, allò que cremava en el seu cor: l’amor de Crist, la seva entrega a ell.

Perquè la llavor de la Paraula de Déu trobés bona terra, Francesc Coll va fundar la Congregació de les Germanes Dominiques de l’Anunciata, a fi de donar una educació integral a infants i joves, de manera que poguessin anar descobrint la riquesa insondable que és Crist, aquest amic fidel que mai no ens abandona ni es cansa d’estar al costat nostre, animant la nostra esperança amb la seva Paraula de vida.

Benet XVI
«Homilia de la Canonització»

Enllaç a la web de la Congregació