TEMPS D’ADVENT

Amb l’encesa de la primera espelma de la corona d’Advent , iniciem com diu la mateixa paraula el temps d’espera de la vinguda de Jesús a la terra, una de les principals festes del calendari cristià.

Són quatre setmanes en les que emprenem el camí cap a Nadal, i en aquest  caminar cal que el nostre esperit s’ompli del millor de tots nosaltres per donar a les persones que ens envolten amor, joia de viure i sobretot , esperança,

Esperança de que aviat arribarà el Fill de Déu i posseïdors d’aquesta  fe,  podrem afrontar la vida d’una forma optimista i les dificultats amb  fortalesa.

Cal doncs que intentem mantenir al mateix temps un esperit d’austeritat  i d’alegria  amb el coneixement de quin és  el final  del camí. Jesús ens diu “Jo sóc la llum del món. El qui em segueixi no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida”(Jn 8,12)