SOLEMNITAT DE SANTA MARIA IMMACULADA

La festa de la Immaculada Concepció de Maria ens convida a posar la nostra mirada en la Mare del Senyor.

Enriquida amb les resplendors d’una santedat totalment singular des del primer instant de la seva concepció, la Verge de Natzaret fou saludada per l’àngel de l’Anunciació com a «plena de gracia» (cf. Lc 1,28). Aquestes paraules parlen del «do» de Déu amb el qual Maria és afavorida.

Aquesta festa que s’escau en temps d’Advent ens prepara per a rebre el que ha de venir i és motiu d’esperança per a tots nosaltres.

Maria va ser la primera que va portar la llum de Jesús al món, la primera missionera. Que nosaltres també siguem missioners i missioneres de la Paraula, portant sempre Jesús al cor.

Vetlla de pregària