TROBADA INTERDIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUT DE LES TRES DIÒCESIS DE LES ILLES BALEARS

El mes de setembre del 2023, em vam nomenar coordinadora de la Pastoral de la Salut de la diòcesi de Menorca. 

El dia 16 de gener de 2024, vam tenir la primera trobada dels coordinadors de la Pastoral de la Salut de les Illes, a Palma. Hi van participar el Vicari General d’Eivissa, José Martínez Franco, substituint Xavier Betancourt que no hi va poder assistir, Joan Gili, laic de Palma, el capellà Francisco Carmona de Palma, la senyora Isabel Borràs Rosselló, diputada i directora de l’oficina del registre de darreres voluntats del Govern de les Illes Balears, i jo mateixa, Gna. Mª Carmen Alberto Pons, Dominica de l’Anunciata de Menorca.

Vam començar amb la pregària Eucarística per diferents motius i circumstàncies de la vida.

Tot seguit, ens vam presentar dient quina era la realitat en que ens movem cada un de nosaltres a la diòcesi. 

A continuació Isabel Borràs Rosselló, ens va parlar del document sobre “Les voluntats anticipades”, va fer referència al fet que tot malat o persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure i responsable, les tingui en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d’expressar personalment la seva voluntat.

L’objectiu del document de “Les voluntats anticipades” és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l’hora de respectar-les.

En un ambient fratern i d´escolta, vam seguir amb el tema de la Jornada Mundial del Malalt, 11 de febrer 2024. Presentant el lema que és “Donar Esperança en la Tristesa”, mirant també el cartell i les estampes que es donaran aquell dia en les diferents parròquies de les Illes.

Va ser una trobada molt fraterna, cordial i enriquidora pels membres de la Pastoral de la Salut.

Gna. Mª Carmen Alberto