FORMACIÓ PERMANENT

Dissabte passat, dia 22 d’abril, vam tenir una nova jornada de formació permanent presencial de l’URC, amb el tema:  “ Les Emocions: una manera d’ordenar la vida “. Va ser molt interessant des de l’àmbit psicològic. La ponent, Sra. Anna Garcia-Mina Freire, psicòloga, el va exposar de manera entenedora, malgrat la complexitat de les mateixes, ens va ajudar com coneix-les perquè siguin operatives en les nostres decisions ja que avui ens movem molt per elles i ens poden ajudar tan, en la vida espiritual pròpia com, per saber acompanyar a altres. 

Ens va parlar de: 

  • Què són les emocions
  • Tipus d’emocions: primàries, secundaries i instrumentals
  • A que ens porten
  • Regulació emocional
  • Claus que ens ajuden a entendre 

Va acabar la seva exposició dient-nos que les emocions són les aliades de la nostra existència, part genuïna de nosaltres mateixes i tenen un lloc on Déu s’hi fa present però s’ha de conèixer aquest l’alfabet del cor. Tot és possible amb l’amor, amb l’estimació.

Gna. Pilar Bosoms