TROBADA INTERDIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUT DE LES TRES DIOCESIS DE LES ILLES BALEARS

El dia 30 de gener, vam tenir  la trobada dels coordinadors de la Pastoral de la Salut de Ses Illes, a Eivissa. Hi vam participar el Bisbe d’Eivissa Vicent Ribas, els capellans, Javier Betancourt d’Eivissa i Francisco Carmona de Palma. També Mª Rosa Comella i Gna. Mª Carmen Alberto de Menorca.

Vam començar amb la pregària de la Jornada Mundial del malalt amb el lema “Deixa’t captivar pel rostre desgastat”. 

Tot seguit, ens vam presentar cadascun dient quina és la realitat en que ens movem cada un de nosaltres en la diòcesi.

En un ambient fratern i d´escolta, anàvem comunicant  el  que fem, podem fer i les nostres perspectives de futur. Es va destacar, com a necessari, que hem de tenir una especial atenció, no sols a les persones que estan malaltes, sinó també amb les que les cuiden, tant en els hospitals com a casa. Aquesta tasca no la podem fer sense la pregària.

També per poder realitzar la funció de visitadors de malats, es va insistir en la importància de tenir una bona formació per saber apropar-nos al malalt i, el mateix temps, als familiars adequadament.

Va ser una trobada molt fraterna, cordial i enriquidora dels membres de la Pastoral de la Salut.

Gna. Mª Carmen Alberto