BON VIATGE!

Els dies passen, les dates arriben i les fites es van complint. Les Hnas. M. Rosa Masramon i M. Rosa Alsina viatgen avui a la tarda cap al Vietnam i posteriorment a les Filipines.

L’objectiu és acompanyar les nostres germanes i comunitats, enfortint la comunió i la pertinença, animar-les i estimular-les a ser profundes en la fe, esperançades a la vida de cada dia i fidels a la crida que les va fer el Senyor perquè amb un amor gran i generós construeixin comunitats fraternes i siguin portadores de la Bona Nova de l’Evangeli amb la vida i la missió en els seus contextos socials i així l’Anunciata es consolidi poc a poc en les terres de l’orient .

Us acompanyem en el record i la pregària.

Feliç viatge!