FULL INFORMATIU 123

El Full informatiu 123 és un esbós de la vida que es desgrana dia a dia a la Província que expressa la diversitat d’activitats, esdeveniments, celebracions, vida apostòlica i formativa de les germanes dominiques de l’Anunciata que en els països on hi tenen comunitats.

En diversos escrits s’ha manifestat la solidaritat en el moment històric i dolorós que el món sencer està patint per la guerra i el desig de buscar solucions  per la pau i de pal·liar encara que sigui en petits gestos el dolor del desplaçats i refugiats.

Full Informatiu 123
Hoja Informativa 123