Full Informatiu 117 febrer 2020

En el marc del 5è aniversari de l’Encíclica “Laudato si” expressat en la portada i en la pregària “La natura ens obre a Déu”, el full informatiu de la Província Sant Ramon de Penyafort ens ofereix un gran ventall d’activitats de les germanes, joves, laics compromesos, reptes de la formació de germanes que segueixen els seu camí de vida en l’Anunciata i un seguit de celebracions fruit de l’agraïment per la vida viscuda i pels esdeveniments de l’Orde dominicana i de la Congregació.

Full informatiu 117 febrer 2020
Hoja informativa 117 febrero 2020