CARTA ENCÍCLICA “LUMEN FIDEI”


LA LLUM DE LA FE

El papa Francesc ha publicat la primera encíclica del seu pontificat iniciada ja per Benet XVI; és la primera en la història escrita per dos pontífex. ‘Lumen fidei’ finalitza l’última carta que va deixar inacabada Benet XVI, amb motiu de la seva renúncia, i completa el quadre de les virtuts teologals que havia iniciat amb les seves encícliques sobre l’esperança i la caritat, deixant la fe per aquest moment: el cinquanta aniversari del Concili Vaticà II, celebrat amb l’Any de la Fe que es clausura el proper 24 de novembre.

Per això, considera “urgent” recuperar el caràcter lluminós propi de la fe doncs quan aquesta “flama” s’apaga, “tot es torna confús” i és “impossible distingir el bé del mal”. Segons precisa, l’home s’ha acontentat amb “petites llums” que il·luminen l’instant fugaç però que no poden obrir camí.

Preguem així, doncs, com ens demana el papa Francesc en una pregària adreçada a Maria:

Mare, ajuda la nostra fe! … Sembra en la nostra fe l’alegria del Ressuscitat.
Recorda’ns que qui creu no està mai sol.
Ensenya’ns a mirar amb els ulls de Jesús, perquè ell sigui llum en el nostre camí.
que aquesta llum de la fe creixi contínuament en nosaltres, fins que arribi el dia sense posta, que és el mateix Crist, el vostre Fill, el nostre Senyor
.

Text en castellà de l’Encíclica
El mateix text per fullejar