DE CAMÍ CAP A LA PASQUA

De camí cap a la Pasqua hem sentit la veu del Pare: «Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo».

Ara ens apropem a la passió d’aquest Fill estimat: «Pare, si és possible, que passi de mi aquest calze, però que no es faci el que jo vull sinó el que vós voleu»

El camí de passió és camí de Pasqua. La història de dolor només s’explica a la llum de Jesús mort i ressuscitat. Som ciutadans del cel, encara pelegrins entre llums i ombres. La creu il·lumina el camí. Tots els anhels del cor humà i dels pobles, així com totes les promeses antigues, es revelen en Jesús.

Quaresma en “Reflejos de Luz”
Butlletí “EFATA” Catequesi; bisbat Vic
Blog de Joan Esquerda Bifet