DUES HISTÒRIES QUE S’ABRACEN

Província Sant Ramon de Penyafort i província Mare de Déu del Roser
Les Dominiques de l’Anunciata inicien el seu camí a Catalunya l’ant 1856. Tot seguit començava un camí lluminós per l’educació dels infants i joves que s’ha anat estenent arreu del món fins el dia d’avui. Fruit de l’expansió, a Catalunya mateix es varen haver de crear dues províncies que foren inscrites, com a Sant Ramon de Penyafort l’any1904 i com a Mare de Déu del Roser l’any 1925.

Ara, des del dia 12 de desembre de 2012, atesa la realitat actual, la província Mare de Déu del Roser ha quedat unificada amb la província Sant Ramon de Penyafort formant així una única Província.

Avui i sempre ens configura el carisma de Dominiques de l’Anunciata: Contemplar en el món la Paraula de Déu des del misteri de l’Encarnació i comunicar-la arreu amb joia, amor i fe.

Podeu veure el dos fulls informatius: el número 97 de Sant Ramon de Penyafort i el número 132, l’últim de la província Mare de Déu del Roser.

“Francesc Coll i Guitart, animador de la vida i les tasques de la província Sant Ramon de Penyafort al llarg de més d’un segle” és el títol d’una magna conferència pronunciada per fr. Vito T. Gómez, dominic, en el 2004, en la qual ens presentava els grans trets del pare Coll, -avui, sant Francesc Coll-, com també la vida i la missió especialment educativa de les dominiques de l’Anunciata a la província Sant Ramon de Penyafort.

Text en català
Text en castellà