FER CAMÍ AMB JESÚS CAP A LA PASQUA


 
Crist  crucificat: a l’interior del cor alt de l’església de la Casa Mare de les Dominiques de l’Anunciata.  Vic.

De l’evangeli de Sant Joan, 12, 28-33

Jesús va dir: Pare, glorifiqueu el vostre nom! Vingué aleshores una veu del cel:
«Ja l’he glorificat i encara el glorificaré».
La gent que era present i ho va sentir deien que havia estat un tro; d’altres deien:
«Un àngel li ha parlat». Jesús replicà: «No és pas per mi que aquesta veu
s’ha sentit, sinó per vosaltres. Ara serà jutjat aquest món,
ara el príncep d’aquest món serà llançat a baix; i jo, quan seré
enlairat de terra, atrauré tothom cap a mi».
Deia això indicant de quina mort havia de morir.

Jesús crucificat atrau poderosament la nostra mirada i ablaneix els cors! Només una cosa justifica les paraules de Jesús i la seva mort ignominiosa: el seu amor immens a tothom i l’amor infinit al Pare. En la seva vida entregada fins a la mort, podem descobrir l’amor de Déu: un amor creador, un amor vivificador i un amor personal. És la dinàmica que ens ha ensenyat Jesús amb la seva vida, la que fa fecunda la vida de qui sap donar-la per amor.

Enllaç amb el web general de la Congregació
Hora Santa Dijous Sant