EL ROSARI, ORACIÓ MARIANA I EVANGELITZADORA

«El Rosari de la Verge Maria és una pregària apreciada per molts sants i fomentada per l’Església. En la seva senzillesa i profunditat continua essent en aquest tercer mil·lenni, una pregària de gran significat destinada a produir fruits de santedat… El rosari, que es distingeix pel seu caràcter marià, és una pregària centrada en la cristologia… Amb ell el poble cristià entra en l’escola de Maria, per deixar-se introduir en la contemplació de la bellesa del rostre Crist i en l’experiència del seu amor. Mitjançant el Rosari, el creient obté abundor de gràcies, com rebent-les de les mans mateixes de la Mare del Redemptor» (Cf. Joan Pau II en la carta apostòlica Rosarium Virginis Mariae, de l’octubre de l’any 2002. núm. 1)

Sant Francesc Coll fou un gran devot i apòstol del rosari. Seguint el seu exemple, el rosari és per a nosaltres, dominiques de l’Anunciata, un mitjà eficaç  de  conversió i d’evangelització.

El rosari ens ajuda a madurar la nostra fe i caritat. Ens convida a ser portadores del missatge de pau i d’esperança. A mantenir-nos atentes a les realitats sofrents de la humanitat i, com a congregació mariana que som, a continuar recreant aquesta devoció perquè pugui ser  viscuda per tots amb profunditat. Així mateix, el nostre testimoni tindrà aquest gust evangèlic que es desprèn de contemplar i meditar el misteri de Crist i l’amor de Maria, la seva mare.

Liturgia dominicana O.L. Fiesta del Rosario 
Litúrgia O.P. Lectura de l’Ofici de la festa del Roser
Misterios de gloria. Reflexiones santos dominicos 

El pare Coll: Amor a Maria i el Rosari