XLVIII JORNADA MUNDIAL DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS 14 de maig de 2011

«La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu,
doncs, a l’amo dels sembrats que enviï segadors als seus
sembrats» (Mt 9,36-38).


En el marc eclesial de la Jornada Mundial de pregària per les vocacions, ens sentim convocades per tu, Senyor, a manifestar comunitàriament la nostra gratitud, perquè un dia et vas acostar a la nostra vida, a la meva vida, i amb amor de Pare, vas dir el meu nom mentre pensaves en tants homes i dones, nens i joves que necessitaven que algú els parlés de tu.

En moltes ocasions la limitació humana m’impedeix valorar la bellesa de la meva vocació, però el fet d’haver-te cridat tantes vegades: “Pare”, em dóna la confiança necessària per dir-te que vull confiar en la teva Fidelitat i en el teu Amor, i lliurar plenament la meva vida al teu projecte.

Com a comunitat volem seguir-te Senyor i per això comptem amb la nostra petitesa però també amb la teva grandesa.

Coherents amb aquest do rebut, en donem gràcies a Déu amb goig com avui ens demanaria el nostre fundador Sant Francesc Coll.

Missatge de la jornada
Oració de la jornada
Enllaç a la web de la Congregació
Oración vocacional
Rosario vocacional