NOVA ETAPA DE LA PROVÍNCIA

NOU QUADRIENNI.   NOVES ACTES.   NOU CURS

• La novetat ens atreu, necessitem canviar.
• La rutina ens empobreix i cansa.
• El  que és conegut ens adorm i desmotiva.
• El que és nou ens interroga i repta.

Acabem d’iniciar una Etapa Nova a la nostra Província:

Quadrienni Nou
Actes Noves
Curs Nou

Si  he  subratllat la paraula Nou/va i l’he col·locat darrere, obeeix a una clara intenció. No és una novetat temporal, inexorable, que marca simplement un temps diferent en el calendari o les idees de sempre adornades amb un altre format o redacció… Es tracta d’una novetat que ens implica  personalment a viure en profunditat la dimensió dels valors; a ser protagonistes en la construcció  d’aquest Temps Nou¸ d’aquestes Actes Noves.

En l’Apocalipsi llegim: “Jo faig totes les coses noves” (Ap. 21, 5).

Necessitem la força del Senyor i la llum del seu Esperit per caminar per aquesta ruta. Si és  veritat que “sense Ell no podem fer res”, és  també cert que amb Ell i, posant de la nostra part els mitjans necessaris, ho podrem aconseguir tot.

Moltes vegades repetim que “allò que és urgent ens priva de fer allò que és fonamental” i és veritat, però això no significa que sempre ha de ser així.

• El silenci
• La meditació
• La reflexió

Són tres mitjans molt propicis per avançar i molt d’acord amb el lema de la nostra Orde: “Contemplare”… i la resta se’ns donarà amb escreix.

Que  el  nostre Pare  Sant Domènec i el  nostre Fundador Sant Francesc Coll intercedeixin per nosaltres i ens facin viure la novetat de l’Evangeli, perquè sigui centre de la nostra vida i força expansiva que proclami l’amor de Déu al món d’avui.

Gna. M. Isabel Andrés
Priora Provincial

Les Germanes Dominiques de l’Anunciata de la Província Sant Ramon de Penyafort en el Capítol Provincial a Gombrèn (Ripollès) del 29 de març al 8 d’abril de 2010 elegiren priora provincial per a un quadrienni:
la Gna. Mª Isabel Andrés Fernandez.
I conselleres les Gnes.
Mª Rosa Masramon Bigas, vicària
Mª Rosa Puigdueta Mauri
, ecònoma
Mª Lourdes Arrasate Fortuny
, consellera
Virtudes Cruz Puertas, secretària