II Congrès de Comunicació EVANGELI I PROFECIA: Nous horitzons de la INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL