25 de març: L’Anunciació del Senyor

El “sí” de Maria i el “sí” de l’Anunciata

Amb el “sí” de Maria Jesús entra al món i serà anomenat “Fill de Déu”, la seva presència ens obrirà a l’Esperit i la seva acció salvadora ens acompanyarà.

El camí vers el Regne de Déu, des de l’Anunciació, esdevindrà obert per sempre i la seva llum il·luminarà la nit del món. Tota la humanitat serà cridada al do de la fe, per la força de l’Esperit, que ens dóna la capacitat de dir “sí” als plans de Déu, lliurament i generosa, com Maria.

“Fidels al seu carisma específic i a la seva especial vocació dominicana, que les Germanes Dominiques de l’Anunciata procurin contemplar i donar als altres el que han contemplat. En la pobresa i silenci de Maria rebin amb amor la Paraula i comuniquin-la amb senzillesa i alegria a tots els homes, especialment als infants i als joves. Des del cor de la Mare de Déu de l’Anunciació contemplin el misteri de l’Encarnació del Senyor i renovin contínuament el “sí” de Maria com a única resposta al Pare, a l’interior de l’Església, per a la salvació dels homes” “Feliços els qui escolten la paraula de Déu i la practiquen” (Llc 11,27). Eduardo F. Pironio

Veure: Blogspot, ambó de Poblet

Casa Mare, Dominiques Anunciata. Vic