FESTA DE SANT RAMON DE PENYAFORT.

Un Sant de tots els temps i més que mai del nostre temps

Celebrem la seva festa el dia 7 de gener: La Provínvia religiosa de les Dominiques de l’Anunciata a Catalunya, el tenim per Patró.

Els sants són, sens dubte, de tots i per a tots els temps, com a ressonàncies de Déu en la societat.

L’historiador Lorenzo Galmés O.P. en un del seus escrits ens diu:
Mirant la vida i obra del Mestre Ramon de Penyafort, veiem emergir vèrtex que sobresortien en l’ampli horitzó de la seva activitat personal. Destaca entre altres la seva disponibilitat per al servei dels pobres, el seu amor i veneració per la justícia emparada per la llei i la defensa a ultrança de la veritat amb totes les seves implicacions fruit del seu tarannà com a dominic.

La nítida visió de les necessitats apostòliques li va donar la possibilitat de canalitzar definitivament l’impuls carismàtic rebut de sant Domènec.

Sant Ramon de Penyafort va ser un gran interlocutor de la societat secular del seu temps, eximi ministre de l’Església, amb especial incidència en l’Església Tarraconense i un actiu propulsor de l’Ordre de Predicadors, des de les seves pròpies arrels. Destaca la seva personalitat pel seu poderós sentit d’humanitat, de claredat i de rectitud de judici, avalat pel seu profund coneixement de la jurisprudència clàssica i de l’eclesiàstica i rubricat amb la garantia d’una exemplaritat personal, que li ha merescut el dictat de sant.

Per l’interès mantingut i demostrat a favor de les causes dels més necessitats, rebé del Papa Gregori IX el títol de “Pare dels pobres”.

En arribar la commemoració litúrgica anual, l’Església proposa una vegada més als fidels el missatge de la seva paraula i de la seva vida. A través d’elles, l’home de Déu interpel·la a tot el qui, situat en les coordenades del pensament jurídic cristià, vol aprofitar la vitalitat d’una saba que aspira a continuar donant bons fruits.

Cal oferir novament el missatge de Crist en “els grans camps de la civilització contemporània de la cultura, de la política i de l’economia”. El coneixement dels principis que informaren l’activitat de Ramon de Penyafort en l’agitada societat del seu temps, tenen saba suficient per produir nous plançons que reanimin un cristianisme occidental, que sembla adormit i inoperant.

Província Sant Ramon de Penyafort
Patró i Protector: dades biogràfiques

Litúrgia de Sant Ramon de Penyafort Laudes i Vespres
Laudes y Vísperas fiesta de San Raimundo