FULL INFORMATIU 120, MAIG 2021

El Full Informatiu 120 plasma l’inici del quadrienni 2021-2025 manifestant les esperances i els desitjos que les germanes testimoniïn els valors de l’Evangeli en la vida de cada dia.

La fraternitat en la vida comunitària transforma les relacions humanes i crea un nou tipus de solidaritat.

Destaca especialment el XIV Capítol Provincial, les celebracions de la festa de Sant Francesc Coll a les comunitats i a les escoles FEDAC  i en les necrologies es dona un relleu especial al traspàs de la Gna. Maria Natividad Martínez de Castro ex priora general que va dirigir la Congregació durant 12 anys i que gairebé la seva vida religiosa es va desenvolupar entre Xile i Àsia.

Full Informatiu 120 maig 2021
Hoja Informativa, 120 mayo 2021