CLOENDA DE L’ANY DE LA FIDELITAT

COMMEMORANT ELS 10  ANYS DE BEATIFICACIÓ DE SET GERMANES MÀRTIRS DE L’ANUNCIATA

MEMÒRIA I PROFECIA

La Província Sant Ramon de Penyafort ha celebrat amb goig la cloenda de l’Any en el que tota la Congregació ha fet memòria del valor de la Fidelitat, recolzada en l’exemple de les set germanes que van ser testimoni màxim de l’Amor i profecia viva que la vida triomfa sobre la Mort.

En aquesta jornada del 4 de novembre de 2017 vam rebre un nou impuls en la nostra vida consagrada. Lentament, però persistent, ha anat penetrant en nosaltres el Martiri que les nostres set Germanes regaren l’Anunciata. Avui elles ens convoquen i en fem memòria.

Conscients de la gravetat del moment sociopolític que vivien, van tenir por, es sentiren febles, i fou en aquest precís moment que brollà en cadascuna la força de la fidelitat, la força de fer realitat el lliurament promès de donar la vida per Crist, de vessar la sang, si calia, abans de negar el seu gran Amor.

Fidelitat, lliurament, perdó és la trilogia que es repeteix en totes elles. Un gran testimoni i una viva profecia. La debilitat humana i la por es transformen en fortalesa i valentia per donar la vida i perdonar com Jesús va fer al llarg del seu camí.

La jornada va estar dividida en dos moments significatius:

1. L’Acció de Gràcies, feta Eucaristia, presidida pel P. Xavier Gómez OP, va començar recordant l’enorme força que té l’Eucaristia d’actualitzar la crida a la fraternitat i de connectar-nos al testimoni de Jesús a la Creu i en la Resurrecció; hem vingut a fer memòria i profecia -ens digué- ja que quan són els màrtirs de Crist i el seu Evangeli els que ens convoquen, fem memòria i profecia; en el Sí de les nostres germanes Màrtirs es repeteix la fidelitat de Jesús al Pare i en nosaltres es fa ressò i compromís. En la homilia ens aconsellà llegir la seva biografia i descobrir-hi una encarnació de la mateixa dinàmica redemptora de Jesús; destacà amb gran afecte algun tret de cada germana i manifestà una gran estima envers el nostre Fundador Sant Francesc Coll.

2. El relat significatiu de cada màrtir fet camí, decorat amb gust, i il·luminat per la torxa de l’amor, entrellaçat per un Misteri Lluminós i la lloança a Maria, súplica i record de la seva entrega “Beneïda tu entre totes les dones… prega per nosaltres ara i en l’hora de la nostra mort…” I, mentrestant, quin significat té per a nosaltres aquest homenatge, aquest endinsar-nos en les seves vides, aquesta gota ritmada que durant l’Any hem viscut en comunitat? Por, covardia, confiança. “Tot ho puc en Aquell que em conforta”.

Vivint ja el lliurament incondicional, fent de les nostres limitacions creixents un do, sacrifici, martiri incruent, perdó rebut i donat i esperança del goig etern, també nosaltres serem llavor de noves vocacions. Tenim a les nostres mans aquesta possibilitat. Jesús, el Pare Coll, Maria i les 7 GG. Màrtirs enfortiran els nostres passos.

Va participar en aquesta jornada la Priora general, gna. M. Natividad Martínez acompanyada per la gna. Inés Fuentes. Al final de la trobada, la gna. Natividad ens estimulà a tenir en compte la caritat, la caritat, la caritat per viure el moment present amb serenitat.
Gna. Argelina Álvarez

Imatges de la Jornada


Clica “Any de la Fidelitat” al web general