CADA PROFESSIÓ RELIGIOSA ÉS UN DO PER A L’ESGLÉSIA I PER A LA HUMANITAT

 
Felicitem a les nostres gnes. Analiza Nacario, Teresa Nguyên, María Thái, Maria Cao en la seva primera professió religiosa com a Dominiques de l’Anunciata, celebrada solemnement a Calamba (Filipines) el dia 4 de juny de 2017, solemnitat de la Pentecosta.

El dia tan esperat ha estat precedit per una oració de vigília en què es va fer el lliurament de l’hàbit a les quatre novícies, en un ambient íntim i de gran alegria fraterna i dominicana. Tota l’Anunciata es gaudeix amb les nostres quatre germanes que han professat i donat amb generositat el seu sí al Senyor. Esperem en breu les seves manifestacions i vivències d’aquest dia!