CELEBRACIÓ VOCACIONAL EN LES JORNADES DE FORMACIÓ PERMANENT DE LES DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA

Culmina l’any Vocacional celebrat a la Congregació i
s’obre pas a l’any dedicat a la VIDA CONSAGRADA

Del 27 al 29 de desembre  ens varem reunir a la nostra Casa Mare de Vic un bon grup de germanes per gaudir d’uns dies de convivència i formació.

El matí del dia 29 el varem dedicar a celebrar la Clausura de l’Any Vocacional que hem celebrat a nivell de tota la Congregació al llarg del 2014. Amb el material i les pautes preparades per la Delegació de Pastoral Vocacional es va fer una pregària reposada, sentida i profunda.

Aquesta celebració ens ha portat a fer una reflexió de la pròpia donació, a donar gracies a Déu per el do de la vocació i ens ha esperonat a ésser far que il·lumini el propi camí i el de les persones que han sentit la crida del Senyor.

Durant la celebració s’ha fet entrega a cada comunitat d’un far com a símbol que hem de seguir donant llum allà on ens trobem.

L’any 2014 ha estat un any especialment amb sentit de Congregació sentint-nos implicades en l’afer de pregar per les vocacions. Recolzades en  el Pescador de Galilea, Jesús de Natzaret, que ens empenyia anar mar endins. Amb Ell hem treballat per a donar a conèixer el goig de viure una vocació dominicana Anunciatista. Hem complert amb joia el mandat del Capítol general i juntament amb altres comunitats ens hem fet samaritanes en la pobresa vocacional. Hem posat el prec confiat i esperançat que amb Jesús el que és nou comença.

Ara, com a Església, ens implicarem a la nova crida, viure l’any de la vida consagrada per a ser en el nostre món sagrament d’evangeli, profecia i esperança. Volem que les nostres comunitats i cada una personalment, esdevinguin Far de la llum de Crist per transmetre esperança i orientació a les vides que no troben sentit en el seu camí i comunicar la joia d’una vida consagrada al projecte de Jesucrist.

Amb Ell  i amb l’ajuda de Maria, mare de l’Església benvingut any 2015.

Clica per veure les fotos de la trobada
Pregària Mariana dels dies dies de la trobada