NOCES D’OR DE PROFESSIÓ RELIGIOSA


Celebrar les noces d’or de professió religiosa com un temps de gràcia

Aquesta ha estat i és l’experiència que hem compartit trenta-dues dominiques de l’Anunciata a la Casa Mare de Vic. Des de diferents llocs hem arribat convocades en nom de la priora general i del consell, per la germana Inés Fuentes, delegada de Formació i animadora i coordinadora d’aquesta vivència que ha durat més de quinze dies: del 9 al 24 de maig del 2014, organitzada com a temps de formació, d’interiorització agraïda de la història de cadascuna, viscuda en diferents llocs on la Congregació està escampada i amb diferents missions.

Celebrar les noces d’or de vida religiosa amb el grup d’origen, encara que, per diferents motius, no amb totes les que un dia vam iniciar el camí, i renovar la nostra consagració a Déu viscuda en comunitat i missió –la majoria de nosaltres en el mateix lloc de la primera professió–, ha comportat una nova embranzida per a retornar al nostre lloc tal com diria el salm: «m’he rejovenit tot jo i vull lloar-vos de cor», amb la vida i amb les forces que encara el bon Déu ens vulgui donar… Tot un regal de generositat de la Congregació i de la gràcia de Déu.

El temps ha carregat de contingut la nostra vida i ha estat gran el goig de compartir les unes amb les altres i de descobrir que el Senyor ha obrat en nosaltres i a través nostre grans meravelles, viscudes a vegades amb dolor i moltes altres amb alegria.

Som un grup que agraeix haver estat cridat a lliurar la vida al Senyor com a dominiques de l’Anunciata, i que ha viscut en plenitud la gràcia i el do de sant Francesc Coll i de la vida dominicana que ell va somiar per a nosaltres, i que ell mateix visqué plenament com a bon seguidor de Jesús en el carisma de sant Domènec de Guzmán.

Un grup al qual ha tocat viure grans canvis eclesials i congregacionals, i que s’ha manifestat joiós de sentir-se interpel·lat en la pròpia vida per la història que es va escrivint dia a dia, en la qual cadascuna des de la seva realitat ha viscut en constant creixement i descoberta de nous horitzons, sobretot en els moments presents, que ens permeten manifestar l’amor misericordiós de Déu i ser instruments del seu amor entre els que més ho necessiten, continuant així l’ideal evangèlic viscut amb el dinamisme apostòlic de sant Domènc i de sant Francesc Coll.

Clica per veure imatges de la trobada, I
Clica per veure imatges de la trobada, II