ANUNCIATA EN MISSIÓ n 36

La Revista ANUNCIATA EN MISSIÓ es una publicació periòdica de la Delegació General de Missions de les Dominiques de l’Anunciata per donar a conèixer la missió apostòlica i evangelitzadora que duen a terme en els diversos països del món juntament amb altres col·laboradors i col·laboradores. Hi trobareu testimonis de generositat i esforç per assolir un món més humà i solidari.

El contacte amb la realitat que viuen tantes germanes i germans nostres en diferents parts del món marcades per la pobresa, la desigualtat, l’exclusió, i al mateix temps la trobada amb les persones compromeses amb aquestes realitats, qüestionen la nostra consciència solidària i el nostre compromís missioner. En el contacte amb aquesta realitat, lloc privilegiat per a la trobada amb Crist i la novetat de l’Evangeli tal i com repeteix constantment el Papa Francesc, elles s’han fet portadores d’esperança, de vida i, sobretot, d’amor.

En aquest número d’ANUNCIATA EN MISSIÓ volem novament fer-nos ressò d’algunes realitats que ens interpel·len, així mateix de les activitats, els compromisos, les experiències realitzades per nens, joves, voluntaris, germanes, des dels diferents racons del món i en diferents àmbits com són els centres educatius, parròquies, barris, comunitats de germanes Dominiques de l’Anunciata.
                                                                                                    Extret de l’Editorial

Anunciata en Missió n 36 pdf