DIJOUS SANT 2013

 Dijous sant. Monument a l’Església de la Casa Mare. Vic, pare Coll

Ens hem assegut aquesta tarda a la teva taula. Gràcies, Senyor!
Hem escoltat les teves paraules. Que sapiguem guardar-les al cor! 
Hem menjat el teu cos. Que visquem sempre en comunió!
Ens demanes vetllar una hora amb Tu. No volem separar-nos de Tu!
Getsemaní significa agonia. Volem consolar amb el nostre amor!
Segueixes agonitzant en molts germans. Que no els deixem mai sols!

Enllaç amb el web general de la Congregació