LA SANTÍSSIMA TRINITAT 2011

Joan 3,16-18

En aquell temps Jesús digué a Nicodem:
Déu estima tant el món que ha donat el seu Fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell.
Els qui creuen en ell no són condemnats. Els qui no creuen ja han estat condemnats, per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu.

Comunitats de celebració i silenci
Cartell jornada pro orantibus

Enllaç a la web de la Congregació