19 DE MARÇ 2011. SOLEMNITAT DE SANT JOSEP

Vocació, fe, fidelitat.

Sant Josep, home de fe, obert i dòcil als missatges de Déu, és l’home just i bo que, com Abraham, creu en Déu i manté en tot moment l’esperança.

Ens ensenya a complir la missió que Déu ens encomana a cadascú. Per a ell la de ser el custodi de Jesús i María.

Joan Pau II, el 1989, va titular així el document que dedicà a sant Josep: “Custodi del Redemptor”. Josep és l’“administrador fidel i sol·lícit” en la família de Déu.

La figura de sant Josep té també una dimensió eclesial i, en moltes diòcesis, se celebra avui “el dia del Seminari”. Si diem d’ell que se li van confiar els misteris de la salvació, també podem dir que a la comunitat eclesial se li ha encomanat conservar i portar a la plenitud aquests misteris, evangelitzant, celebrant i construint un món nou; i els ministres, dins d’aquesta comunitat, són persones a qui, com a Josep, es demana un servei generós, discret, fidel, per el bé de tots.

Power salm 111
Power salm 014
Full dominical bisbat de Barcelona

Enllaç: “Planter” bisbat de Vic