XV JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA RELIGIOSA

Amb el lema: “Ferms en la fe; Joves consagrats,un repte per al món” celebrem el dia 2 de febrer, en la festivitat de la Presentació de Jesús al temple, la XV Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Es una bona ocasió per agrair amb humilitat i amb goig el do que el Senyor ha fet a les nostres vides i, a través d’elles, a la seva Església. Ella enriqueix i alegra la comunitat cristiana amb la multiplicitat dels seus carismes i amb els fruits edificants de tantes vides consagrades totalment a la causa del Regne.

Mai no hem d’oblidar, tanmateix, que la vida consagrada, abans de ser interès de l’home, és do que ve de d’Alt, iniciativa del Pare, que atreu cap a Ell una criatura seva amb un amor especial per a una missió especial. Aquesta mirada de predilecció arriba profundament al cor de la persona cridada, que se sent impulsada per l’Esperit Sant a seguir les empremtes de Crist, en una forma de particular seguiment, mitjançant l’assumpció dels consells evangèlics de castedat, pobresa i obediència. “La meva ànima magnifica al Senyor”.

Jornada vida religiosa
Missatge Confer
Ferms en la Fe CE
Faro en la noche
URC Horeb 110