6 DE NOVEMBRE DE 2012

Quan la fe es rega amb sang, augmenta i creix

Monument a les Gnes. Màrtirs. Vic, Casa Mare

 Set dones, dominiques de l’Anunciata, exemplars en la caritat, plenes de zel per l’Evangeli, van escoltar la veu de Jesús: El servent  no és més que el seu Senyor. Si a mi m’han perseguit, també us perseguiran a vosaltres, si han guardat la meva Paraula, també la seva serà guardada (Jn 15, 20).

Ramona Fossas Románs, Adelfa Soro Bó, Teresa Prats Martí, Otilia Alonso González, Ramona Perramón Vila, de la Comunidad de Barcelona – carrer Trafalgar, Reginalda Picas Planas i Rosa Jutglar Gallart, de la Comunitat de Manresa.

El dia 28 d’octubre de 2007 varen ésser beatificades pel papa Benet XVI juntament amb els 498 màrtirs d’Espanya del segle XX. El missatge de les nostres Màrtirs i dels nostres Màrtirs ha d’arribar a tots els àmbits de la nostra missió. 

Els màrtirs són testimonis de la veritat definitiva del Crist en la societat actual. Són testimonis joiosos de l’esperança. L’anunci coratjós de l’evangeli és un repte i un risc permanent. L’Església esdevé missionera i mare fecunda, en la mesura en què faci un camí martirial, prenent com a model la Verge Maria al peu de la Creu i acompanyant l’Església primitiva. (Mns Joan Esquerda Bifet)

Trobada de les Dominiques de l’Anunciata a Montserrat i Manresa
Enllaç amb el Web general de la Congregació
Els moments importants de la Beatificació a Roma en vídeo