Segona Trobada – GANXET I ALTRES MANUALITATS

El dimecres 14 de novembre ens vàrem trobar a Barcelona, al carrer Elisabets, germanes i voluntàries que formen part dels diferents equips col·laboradors de la Delegació  MISSIÓ en altres MEDIACIONS. Vàrem iniciar la sessió amb el cant d’advent:  Per Jesús ens ve la vida: exultem, germans!

L’objectiu de la trobada va ser per una banda compartir els treballs que es fan en l’actualitat, i per l’altra veure noves idees per renovar algunes de les produccions que es presenten en l’exposició missionera, que es fa anualment.

Volem agrair especialment a la Gna. Trini Alberich i Gna. Lluïsa Arce, de la comunitat de Manresa, la seva generosa disponibilitat a liderar el taller i el seu  oferiment a assessorar a qui ho necessiti. 

Són de destacar també les aportacions i reflexions de totes les participants, per  a contribuir a la dimensió missionera de la Congregació, així com la il·lusió per trobar sortida als nous reptes que el dia a dia se’ns plantegen. 

Com sempre l’agraïment i l’esperança varen estar presents en tota la trobada.

MOLTES GRÀCIES A TOTES LES PARTICIPANTS.